Tuesday, 25/01/2022 - 06:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
LUẬT SỐ 44 VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
LUẬT SỐ 44 VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
02/01/2020
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực ...
Luật số 25/2018/QH14  LUẬT TỐ CÁO
Luật số 25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO
28/11/2019
1. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, ...
Luật số 36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Luật số 36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
28/11/2019
1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:a) Tham ô tài sản;b) Nhận hối lộ;c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì ...
Luật số 34/2018/QH14 về LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Luật số 34/2018/QH14 về LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
28/11/2019
1. Luật này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.2. Viện hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện tuyển sinh và đào tạo theo quy định của Luật ...
Luật số 24/2018/QH14 về LUẬT AN NINH MẠNG
Luật số 24/2018/QH14 về LUẬT AN NINH MẠNG
28/11/2019
1. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Luật số: 43/2019/QH14 về Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
Luật số: 43/2019/QH14 về Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
28/11/2019
Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng ...
CTTT. 1724.Hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2019 và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
CTTT. 1724.Hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2019 và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
28/11/2019
          Thực hiện Công văn số 642/HĐ-TGV ngày 02/10/2019 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) tỉnh về các số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến GDPL Quý IV năm 2019; Công văn số 4499/BGDĐT-PC ngày 03/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Văn bản số 328/KH-UBND ...
CTTT: 1851. Báo cáo kết quả Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
CTTT: 1851. Báo cáo kết quả Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
28/11/2019
- Sở GD&ĐT ban hành Văn bản số 195/SGDĐT-CTTT ngày 13/02/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Ngành giáo dục; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL khác gồm:+ Quyết định số 43/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2019 về việc Thành lập Hội đồng phối ...
CHỈ THỊ 32TW. VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN
CHỈ THỊ 32TW. VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN
28/11/2019
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã ...