Sunday, 03/07/2022 - 16:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
LUẬT SỐ 44 VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
LUẬT SỐ 44 VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
02/01/2020
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực ...
Luật số 25/2018/QH14  LUẬT TỐ CÁO
Luật số 25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO
28/11/2019
1. Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, ...

Nội dung đang cập nhật...