Monday, 18/01/2021 - 07:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CTTT: 1851. Báo cáo kết quả Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

- Sở GD&ĐT ban hành Văn bản số 195/SGDĐT-CTTT ngày 13/02/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Ngành giáo dục; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL khác gồm:

+ Quyết định số 43/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2019 về việc Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở GD&ĐT. Bộ phận giúp việc cho Hội đồng là một số chuyên viên các phòng TCCB, GDPT, CTTT của Sở.

+ Công văn số 132/SGDĐT-CTTT ngày 25/01/2019 về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I- năm 2019;

+ Công văn số 152/SGDĐT-CTTT ngày 03/4/2019 về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II - năm 2019;

+ Công văn số 1109/SGDĐT-CTTT ngày 10/7/2019 về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III - năm 2019;

+ Công văn số 1724/SGDĐT-CTTT ngày 04/10/2019 về việc hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2019 và hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2019”;

- Sở GD&ĐT ban hành Văn bản số 195/SGDĐT-CTTT ngày 13/02/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Ngành giáo dục; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL khác gồm:

+ Quyết định số 43/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2019 về việc Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở GD&ĐT. Bộ phận giúp việc cho Hội đồng là một số chuyên viên các phòng TCCB, GDPT, CTTT của Sở.

+ Công văn số 132/SGDĐT-CTTT ngày 25/01/2019 về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I- năm 2019;

+ Công văn số 152/SGDĐT-CTTT ngày 03/4/2019 về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II - năm 2019;

+ Công văn số 1109/SGDĐT-CTTT ngày 10/7/2019 về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III - năm 2019;

+ Công văn số 1724/SGDĐT-CTTT ngày 04/10/2019 về việc hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2019 và hưởng ứng “Ngày Pháp luật năm 2019”;


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết