Tài nguyên Tài nguyên


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Giáo án Toán lớp 5 tiết 111 : Thể tích hình hộp chữ nhấn
2 Toán 6, tiết 71, bài 6 : So sánh hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu
3 Vật lý: Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều nửa chu kỳ
4 Vật lý: Máy phát điện một chiều
5 Vật lý: Máy phát điện xoay chiều
Hiển thị 5 mục.
Bài giảng lớp 1
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 bài 37
Hiển thị 1 mục.
Bài giảng lớp 5
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Bài giảng Toán lớp 5 tiết 80 : Diện tích hình tam giác
Hiển thị 1 mục.
Bài giảng lớp 6
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Bài giảng điện tử - Tiết 23 - Sinh học lớp 6
2 Bài giảng điện tử - Tiết 30 - Địa lý lớp 6
3 Toán 6, tiết 35 : Ước số & bội số
Hiển thị 3 mục.
Bài giảng lớp 7
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Bài giảng điện tử - Tiết 17 - Toán học lớp 7
Hiển thị 1 mục.
Bài giảng lớp 9
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Bài giảng điện tử - Tiết 47 - Vật Lý lớp 9
Hiển thị 1 mục.
Bài giảng lớp 10
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Bài giảng điện tử - Tiết 30 - Vật lý 10 - CT nâng cao
Hiển thị 1 mục.