Tài nguyên Tài nguyên
../document-library/ppt Bài giảng điện tử - Tiết 47 - Vật Lý lớp 9
Tác giả: Lê Văn Lĩnh - GV trường THCS Trung Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Đường liên kết tải về ở phía dưới.)
Kích thước: 2.104,5k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 8241
Địa chỉ URL:
Tài nguyên kèm theo:
 Bài giảng điện tử - Tiết 47 - Vật Lý lớp 9 Tải về

Trung bình (0 Bình chọn)