Tuesday, 02/06/2020 - 09:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 21/05/2020 Ngày hết hạn: 10/06/2020
Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý