Friday, 03/12/2021 - 01:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HÀ TĨNH
ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HÀ TĨNH
31/05/2021
 Ngành Giáo dục Hà Tĩnh những năm qua đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Giáo dục xác định tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần  thực hiện có hiệu quả đổi mới và ...