Monday, 24/09/2018 - 20:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hải Lý
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hải Lý
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912516233 NR:3841162, CQ:3881767
Email nthl.sgdht@gmail.com
Mạng xã hội

Nguyễn Thị Hải Lý