Saturday, 16/01/2021 - 03:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Lê Quang Cảnh
Trưởng phòng Lê Quang Cảnh
Giới tính Nam
Điện thoại Điện thoại:0972946368 3858730
Email phongkhtc@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Lê Quang Cảnh