Saturday, 16/01/2021 - 04:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Phan Thanh Hải
Phó Trưởng phòng Phan Thanh Hải
Giới tính Nam
Điện thoại 0989248248
Email PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phan Thanh Hải