Monday, 24/09/2018 - 20:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Quỳnh Diệp
Phó Giám đốc Đặng Thị Quỳnh Diệp
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912085603 3892827
Email quynhdiep0874@gmail.com
Mạng xã hội

Đặng Thị Quỳnh Diệp