Wednesday, 15/08/2018 - 21:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Lại Thế Dũng
Chuyên viên Lại Thế Dũng
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912629274 3858728
Email dung.nkht@gmail.com
Mạng xã hội

Lại Thế Dũng