Tuesday, 22/01/2019 - 14:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Lại Thế Dũng
Chuyên viên Lại Thế Dũng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912629274 3858728
Email dung.nkht@gmail.com
Mạng xã hội

Lại Thế Dũng