Monday, 24/09/2018 - 20:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Minh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Minh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912134551 NR:3851049, CQ:3850324
Email nvminh59@gmail.com
Mạng xã hội

Nguyễn Văn Minh