Tuesday, 26/03/2019 - 01:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Minh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Minh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912134551 NR:3851049, CQ:3850324
Email nvminh59@gmail.com
Mạng xã hội

Nguyễn Văn Minh