Thursday, 06/08/2020 - 23:49|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hà
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nam
Điện thoại Điện thoại:0917748279 0974461888
Email nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Nguyễn Thị Thu Hà