Tuesday, 22/01/2019 - 13:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Đinh Sỹ Đức
Thanh tra viên Đinh Sỹ Đức
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0915039013
Email dinhsyduc77@gmail.com
Mạng xã hội

Điện thoại:0915039013