Saturday, 16/01/2021 - 03:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Đinh Sỹ Đức
Phó Chánh Thanh tra Đinh Sỹ Đức
Giới tính Nam
Điện thoại 0915039013
Email dinhsyduc77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Điện thoại:0915039013