Tuesday, 19/03/2019 - 00:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Phan Trí Hiếu
Phó Trưởng phòng Phan Trí Hiếu
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại CQ: 0239 3891258; DĐ: 0982150164
Email phantrihieu@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội