Saturday, 16/01/2021 - 03:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Phan Trí Hiếu
Phó Trưởng phòng Phan Trí Hiếu
Giới tính Nam
Điện thoại CQ: 0239 3891258; DĐ: 0982150164
Email phantrihieu@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách