Sunday, 19/08/2018 - 04:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Phan Trí Hiếu
Phó Trưởng phòng Phan Trí Hiếu
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại CQ: 0239 3891258; DĐ: 0982150164
Email phantrihieu@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội