Tuesday, 22/01/2019 - 13:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Lạc
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Lạc
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0913294188 02393857637
Email ngoclacht@gmail.com
Mạng xã hội

Nguyễn Ngọc Lạc