Wednesday, 15/08/2018 - 21:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Lạc
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Lạc
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0913294188 02393857637
Email ngoclacht@gmail.com
Mạng xã hội

Nguyễn Ngọc Lạc