Wednesday, 15/08/2018 - 21:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Trần Hậu Tú
Phó Trưởng phòng Chỉ đạo bộ môn Địa lí Trần Hậu Tú
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912337778 3851550
Email tranhautu78@gmail.com
Mạng xã hội

Trần Hậu Tú