Monday, 24/09/2018 - 20:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Nhàn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại Điện thoại:0912136059 02393.859178
Email nhan.sgdht@gmail.com
Mạng xã hội

Điện thoại:0912136059
02393.859178