Sunday, 17/01/2021 - 09:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Nhàn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nhàn
Giới tính Nam
Điện thoại Điện thoại:0912136059 02393.859178
Email nhan.sgdht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Điện thoại:0912136059
02393.859178