Sunday, 18/04/2021 - 18:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bình
Chuyên trách Công đoàn Nguyễn Thị Bình
Giới tính Nữ
Điện thoại 0943369839
Email cdgiaoductinhht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách