Tin bài mới nhất Tin bài mới nhất
CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
CÁC TRƯỜNG THPT
 
 TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
ĐT NR
ĐT CQ
ĐT DI ĐỘNG
HUYỆN KỲ ANH
1
THPT KỲ ANH
Điện thoại văn phòng:
Email: c3kyanh.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
 Hiệu trưởng
 
3865271
0989187488
Lê Thị Tú Anh
 Hiệu phó
  
0913046155
Trần Hữu Linh

 
 
 
 0912807563
 
 
 
 
 
2
THPT NGUYỄN HUỆ
Điện thoại văn phòng:
Email: c3nguyenhue.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Văn Nguyên
 Hiệu trưởng
  3867268
0919785569
Nguyễn Thành Vinh
 Hiệu phó
 
 
0983456527
Nguyễn Thanh Huỳnh
 Hiệu phó
 
 
0986846503
 
 
 
 
 
3
THPT LÊ QUẢNG CHÍ
Điện thoại văn phòng:
Email: c3lequangchi.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Tiến Hoà
 Hiệu trưởng
3865784
3868475
0983784195
Bùi Văn Quán
 Hiệu phó
  
0974232646
Lê Như Quỳnh
 Hiệu phó
 
3868675
0977692646
 
 
 
 
 
4
THPT KỲ LÂM
Điện thoại văn phòng:
Email: c3kylam.hatinh@moet.edu.vn
Hoàng Nhật Vinh
 Hiệu trưởng
3865837
3734171
0987589116
Võ Tiến Hùng
 Hiệu phó
3865182
3734172
01636513046
Trần Anh Dũng
 Hiệu phó
 
 
 0979751005
5
THPT NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU
Điện thoại văn phòng:
Email:
Dương Đình Thọ
 Hiệu trưởng
 
3720605
0983865196
Hồ Thị Thu
 Hiệu phó
 
3866267
01238985938
Lê Ngọc Hà
 Hiệu phó
 
 
0982767788
HUYỆN CẨM XUYÊN
6
THPT HÀ HUY TẬP
Điện thoại văn phòng:
Email: c3hahuytap.hatinh@moet.edu.vn
Võ Trí Kỳ
 Hiệu trưởng
 
3863096
0983037053
Bùi Văn Thiền
 Hiệu phó
 
3863496
0912922992
Đoàn Trọng Hoàng
 Hiệu phó
 
3863231
0983760091
 
 
 
 
 
7
THPT CẨM XUYÊN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3camxuyen.hatinh@moet.edu.vn
Hoàng Quốc Dũng
 Hiệu trưởng
 
3861690
0982441319
Nguyễn Tiến Thạch
 Hiệu phó
 
 
0904056406
Đặng Hữu Cát
 Hiệu phó
3861145
 
0985112925
Đào Thị Phương Lan
 Hiệu phó
 
 
0913043528
8
THPT CẨM BÌNH
Điện thoại văn phòng:
Email: c3cambinh.hatinh@moet.edu.vn
Lê Thị Loan
 Hiệu trưởng
3885280
 3773718
0973583109
Võ Tá Tình
 Hiệu phó
 
3773191
0985526463
Nguyễn Văn Quang
 Hiệu phó
 
 
0986000139
 
 
 
 
 
9
THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3bcnguyendinhlien.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Nam Thắng
 Hiệu trưởng
 
3607669
0983863096
Nguyễn Đắc Hoan
 Hiệu phó
3861893
 
0988207594
 
 
 
 
 
10
THPT PHAN ĐÌNH GIÓT
Điện thoại văn phòng
Trần Văn Quán
 Hiệu trưởng
3861465
3861151
01238985683
Trần Thị Dung
 Hiệu phó
3886454
 
0986759629
 
 
 
 
 
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
11
THPT CHUYÊN TỈNH
Điện thoại văn phòng:
Email: c3chuyentinh.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Công Hoàn
 Hiệu trưởng
  3881386
0913043943
Hoàng Bá Hùng
 Hiệu phó
  
0912052709
Nguyễn Thị Mỹ Bình
 Hiệu phó
  
0913043943
 
 
 
 
 
12
THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
Điện thoại văn phòng:
Email: c3phandinhphung.hatinh@moet.edu.vn
Bùi Việt Hải
 Hiệu trưởng
3881214
3857845
0912077315
Nguyễn Hồng Cường
 Hiệu phó
3854908
3608889
0989632326
Lê Thị Oanh
 Hiệu phó

3850251
0919853669
 
 Hiệu phó
 
  
 
 
 
 
 
13
THPT THÀNH SEN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3thanhsen.hatinh@moet.edu.vn
Chu Văn Quýnh
 Hiệu trưởng
 
 
0912106374
Trần Thái Toàn
 Hiệu phó
 
 
0982734171
Nguyễn Ngọc Lân
Dương Kim Cung
 Hiệu phó
 Hiệu phó
3844116
 
 
0977883115
0983703329
14
THPT iSCHOOL
Điện thoại văn phòng:
Email: c3dlhoangxuanhan.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Đăng Ái
 Hiệu trưởng
  0912128807
 
 Hiệu phó
 
 
 
 
 
 
 
 
HUYỆN THẠCH HÀ
15
THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3nguyentrungthien.hatinh@moet.edu.vn
Phan Đức Sơn
 Hiệu trưởng
          0984916368
Nguyễn Sỹ Thuận Hiệu phó  0912232094
Phan Thị Kim Lý
 Hiệu phó
3885699
3848569
0982885695
 
 
 
 
 
16
THPT LÊ QUÝ ĐÔN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3lequydon.hatinh@moet.edu.vn
Lê Quang Tuấn
 Hiệu trưởng
 
3845567
0986630079
Ngô Đức Tuấn
 Hiệu phó
3858664
 
       0983487963
Trần Thị Hường
 Hiệu phó
 
 
0983649001
 
 
 
 
 
17
THPT LÝ TỰ TRONG
Điện thoại văn phòng:
Email: c3lytutrong.hatinh@moet.edu.vn
 
 Hiệu trưởng
 
3845588
 
Nguyễn Thị Nhung
 Hiệu phó (PT)
3845539
3845307
0902144212
Nguyễn Văn Dũng
 Hiệu phó
3849031
3849028
0904013270
 
 
 
 
 
18
 
     0984916368
     
    
 
 
 
 
 
 
HUYỆN LỘC HÀ
19
THPT MAI THÚC LOAN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3maithucloan@gmail.com
Nguyễn Công Huyền
 Hiệu trưởng
 
6566519
0983845034
Lê Ngọc Hà
 Hiệu phó
 
 
0914663401
Phan Quang Tấn
 Hiệu phó
 
 
 0916635886
20
THPT NGUYỄN VĂN TRỔI
Điện thoại văn phòng:
Email: c3nguyenvantroi.hatinh@moet.edu.vn
 
 Hiệu trưởng
   
Nguyễn Hồng Hải
 Hiệu phó (PT)
 
 
0912385993
Nguyễn Đức Hạnh
 Hiệu phó
 
 
0983657398
 
 
 
 
 
21
THPT NGUYỄN ĐỔNG CHI
Điện thoại văn phòng:
Email: c3nguyendongchi.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Xuân Anh
 Hiệu trưởng
 
3843220
0919645125
Cù Huy Vũ
 Hiệu phó
 
 
 0945572816
Lê Thái Phi
 Hiệu phó
 
 
01238985766
 HUYỆN CAN LỘC
22
THPT NGHÈN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3nghen.hatinh@moet.edu.vn
Lê Sỹ Võ
 Hiệu trưởng
  0912487168
Mai Đình Sơn
Phan Quyết Thắng
 Hiệu phó
 Hiệu phó
  
0989733584
01672653768
Nguyễn Thị Lâm Hiệu phó
 
 
 0947264689
Nguyễn Hữu Thuần
 Hiệu phó
 
 
 0986664797
23
THPT CAN LỘC
Điện thoại văn phòng:
Email: c3canloc.hatinh@moet.edu.vn
Đinh Sỹ Cổn
 Hiệu trưởng
 
3842007
0912542359
Trần Văn Tý
 Hiệu phó
 
 3563960
0914922081
Trần Văn Mạo
 Hiệu phó
 
3563363
0915139322
 
 
 
 
 
24
THPT ĐỒNG LỘC
Điện thoại văn phòng:
Email: c3dongloc.hatinh@moet.edu.vn
 
 Hiệu trưởng
   
Nguyễn Hồng Sơn
 Hiệu phó (PT)
 
 
0985057065
Nguyễn Văn Thuần Hiệu phó
 
 
0986664797
Nguyễn Huy Tuấn
 Hiệu phó
 
 
      0973355288
25
THPT DL CAN LỘC
Điện thoại văn phòng:
Email: c3dlcanloc.hatinh@moet.edu.vn
Phạm Văn Linh
 Hiệu trưởng
3843120
3841732
0912741765
Lê Thị Thuý
 Hiệu phó
3841572
 
 0983650503
 
 
 
 
 
26
THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang)
Nguyễn Hữu Toàn Hiệu trưởng   0988169902
Lê Văn Trung
 Hiệu phó
 
 
0975214271
 
 
 
 
 
THỊ XÃ HỒNG LĨNH
27
THPT HỒNG LĨNH
Điện thoại văn phòng:
Email: c3honglinh.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Đình Thám
 Hiệu trưởng
383640238367510912517088
 
 Hiệu phó
   
Nguyễn Trí Thường
 Hiệu phó
3836766
3835518
      0984896682
 
 
 
 
 
28
THPT HỒNG LAM
Điện thoại văn phòng:
Email: c3bchonglam.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Văn Hiển
 Hiệu trưởng
3835142
3211995
0912002662
Nguyễn Trung Bình
 Hiệu phó
 
6620107
01228456025
 Võ Thị Thuần
 Hiệu phó
 
 
     01666373410
HUYỆN NGHI XUÂN
29
THPT NGUYỄN DU
Điện thoại văn phòng:
Email: c3kyanh.hatinh@moet.edu.vn
Trần Văn Hùng
 Hiệu trưởng
3824093
3825093
0904231884
Trần Hữu Tài
 Hiệu phó
      3858500      0912297722
Nguyễn Thị Trang
 Hiệu phó
3821716
3825271
0904916208
 
 
 
 
 
30
THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Điện thoại văn phòng:
Email: c3nguyencongtru.hatinh@moet.edu.vn
Vũ Minh Thiện
 Hiệu trưởng
3821667
3821726
0903284959
Hà Việt Hùng
 Hiệu phó
 
3821284
0903464777
Hồ Trọng Chất
 Hiệu phó
 
 
0912470136
 
 
 
 
 
31
THPT NGHI XUÂN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3nghixuan.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Xuân Trung
 Hiệu trưởng
3825636
3825583
0912741689
Nguyễn Thị Hải Yến
 Hiệu phó
3825217
3826632
0936757472
Trần Ngọc Đô
 Hiệu phó
 
 
0912272339
HUYỆN ĐỨC THỌ
32
THPT TRẦN PHÚ
Điện thoại văn phòng:
Email: c3tranphu.hatinh@moet.edu.vn
Trần Xuân Phượng
 Hiệu trưởng
3224515
3833026
0983657686
Đinh Thanh Hà
 Hiệu phó
 
 
     0983768576
Phạm Văn Thành
 Hiệu phó
 
 
     0989643543
Đặng Văn Nhân
 Hiệu phó
 
 
0983920928
 
 
 
 
 
33
THPT MINH KHAI
Điện thoại văn phòng:
Email: c3minhkhai.hatinh@moet.edu.vn
Nguyễn Ngọc Hoan
 Hiệu trưởng
3831490
3831797
0912693683
Lê Minh Phượng
 Hiệu phó
3831187
3829351
 0916444097
Lê Thế Long
 Hiệu phó
3831064
3829350
 0977817442
Phan Sỹ Châu
 Hiệu phó
 
 
      0984980205
34
THPT ĐỨC THỌ
Điện thoại văn phòng:
Email: c3ductho.hatinh@moet.edu.vn
Trần Trung Nga
 Hiệu trưởng
 3830203
 0916846522
Nguyễn Văn Liệu
 Hiệu phó
 
 
0977676378
Hoàng Mạnh Hùng
 Hiệu phó
 
 
0915909769
 
 
 
 
 
35
THPT LÊ HỒNG PHONG
Điện thoại văn phòng:
Email: c3dlductho.hatinh@moet.edu.vn
Trần Viết Niệm
 Hiệu trưởng
3829063
3832259
 0912379672
Lê Hữu Thành
 Hiệu phó
 
 
01688916077
 
 
 
 
 
HUYỆN HƯƠNG KHÊ
36
THPT HƯƠNG KHÊ
Điện thoại văn phòng:
Email: c3huongkhe.hatinh@moet.edu.vn
Phan Thanh Toàn
 Hiệu trưởng
 
3871512
0983019865
Phan Quốc Thanh
 Hiệu phó
 
 
   0982812484
Lê Trọng Anh
 Hiệu phó
 
3870148
   0903474696
 
 Hiệu phó
 
  
 
 
 
 
 
37
THPT HÀM NGHI
Điện thoại văn phòng:
Email: c3hamnghi.hatinh@moet.edu.vn
Đoàn Minh Điền
 Hiệu trưởng
3874013
3874015
0983874017
Trần Trọng Thanh
 Hiệu phó
 
 
0972187867
Bùi Thị Hồng Nga
 Hiệu phó
 
 
0169204228
 
 
 
 
 
38
THPT GIA PHỐ
Điện thoại văn phòng:
Email: c3giapho.hatinh@moet.edu.vn
Trần Hữu Phước
 Hiệu trưởng
3871453
3792044
0903471453
 Mai Văn Quế
 Hiệu phó
 
 
 0915868207
 
 Hiệu phó
 
 
 
39
THPT PHÚC TRẠCH
Điện thoại văn phòng:
Email: c3phuctrach.hatinh@moet.edu.vn
 
 Hiệu trưởng
3871891
3873101
     
Hồ Đức Cương
 Hiệu phó (PT)
      3873117
01657580994
Nguyễn Quang Vinh
 Hiệu phó
 
 3873454
0972543446
HUYỆN HƯƠNG SƠN
40
THPT HƯƠNG SƠN
Điện thoại văn phòng:
Email: c3huongson.hatinh@moet.edu.vn
Phan Cao Hoà
 Hiệu trưởng
3875474
 
0983875515
Đoàn Trọng Bình
 Hiệu phó
3875725
 
0983875345
Lê Quang Trung
 Hiệu phó
 
 
      0983477539
41
THPT LÊ HỮU TRÁC
Điện thoại văn phòng:
Email: c3lehuutrac1.hatinh@moet.edu.vn
Trịnh Huệ
 Hiệu trưởng
3877041
3877008
 0913034277
Phan Hữu Quyền
 Hiệu phó
3877878
3877214
0976973465
Nguyễn Xuân Linh
 Hiệu phó
 
 
0904589817
 
 
 
 
 
42
THPT LÝ CHÍNH THẮNG
Điện thoại văn phòng:
Email: c3lehuutrac2.hatinh@moet.edu.vn
Hồ Tiến Dương
 Hiệu trưởng
3875192
3501666
0902123435
Trần Quốc Hoàn
 Hiệu phó
 
3877056
0986799212
 
 Hiệu phó
 
 
 
 
 
 
 
 
43
THPT CAO THẮNG
Điện thoại văn phòng:
Email: c3caothang.hatinh@moet.edu.vn
 
 Hiệu trưởng
3875134
3511761
0985443246
Trần Đình Chiến
 Hiệu phó (PT)
3511050
 
0942423678
Hoàng Trung Sơn
 Hiệu phó
 
 
0986311197
 
 
 
 
 
44
THPT DL NGUYỄN KHẮC VIỆN
Điện thoại văn phòng:
Nguyễn Lê Đắc
 Hiệu trưởng
 
 
0988081935
Nguyễn Thanh Hải
 Hiệu phó
 
 
 0978060769
Nguyễn Thiện
 Hiệu phó
 
 
 
HUYỆN VŨ QUANG
44
THPT VŨ QUANG
Điện thoại văn phòng:
Email: c3vuquang.hatinh@moet.edu.vn
Trần Xuân Yên
 Hiệu trưởng
3814194
3814109
0915121790
Trần Trọng Thức
 Hiệu phó
3832126
3814421
0912487459
Nguyễn Tiến Phong
 Hiệu phó
 
3814110
0982831623