Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông từ sổ gốc

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân muốn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh; hoặc qua mạng điện tử (địa chỉ: http//:dichvucong.hatinh.gov.vn).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong 01 ngày làm việc (nếu nhận trực tiếp);

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (nếu nhận yêu cầu gửi qua dịch vụ bưu chính).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT.

8. Lệ phí: - Lệ phí cấp Bản sao bằng: 3.000 đồng/1 Bản sao;

- Tiền mua phôi bằng: 7.000 đồng/1 phôi.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT (mẫu 2.1 kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT cần phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính thì gửi bản sao chứng minh nhân dân có chứng thực (hoặc bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị sử dụng).

- Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc:

+ Người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp THPT;

+ Nếu người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT không trực tiếp đến mà cử người đại diện hợp pháp đi thay thì người đó xuất trình thẻ chứng minh nhân dân của mình và phải có giấy ủy quyền với xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị đang công tác.

+ Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp THPT trong trường hợp người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp THPT đã chết.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật Giáo dục số 46/2009/QH12 ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;

- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 07/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn mức thu, chi, chế độ, thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

- Quyết định số 19/2015/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Mẫu 2_1.docx