1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  Cá nhân có yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thì nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc trung tâm hành chính công của huyện (tùy thuộc vào từng huyện, thị xã, thành phố).

- Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS (mẫu đơn 02)

b) Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người đã được cấp bằng tốt nghiệp THCS;

c) Bằng tốt nghiệp THCS đề nghị chỉnh sửa.

d) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

đ) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Trường hợp tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chỉnh sửa.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS (mẫu đơn 02 kèm theo).  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư  số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tải mẫu đơn tại đây: download.docx