Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân có yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (s2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu còn có giá trị sử dụng của người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đề nghị chỉnh sửa (bản gốc);

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Các tài liệu chứng minh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp bằng (trong trường hợp nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THPT bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đã được chỉnh sửa (hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông) kèm quyết định chỉnh sửa.

8. Lệ phí: Không.

  1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (mẫu đơn 1.1 kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật Giáo dục số 46/2009/QH12 ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 22/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Mẫu 1_1.docx