A.  Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo.

B. Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hố sơ và giới thiệu về trường.

1. Trình tự thực hiện:

- Học sinh hoặc phụ huynh, người giám hộ nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc trung tâm hành chính công của huyện (tùy thuộc vào từng huyện, thị xã, thành phố).

- Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

- Học bạ (bản chính). Phiếu xác nhận kết quả học tập nếu chuyển trường giữa năm học;

- Chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học ;

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển trường từ tỉnh, thành phố khác);

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh,  tốt nghiệp (nếu có);

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến;

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận  yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                              

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chuyển trường đến tại thời điểm kết thúc kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới (trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng GD&ĐT xem xét quyết định);

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.