Tiếp nhận học sinh người nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Học sinh cấp Trung học phổ thông hoặc tương đương là người nước ngoài (hoặc phụ huynh đại diện cho học sinh) có nguyện vọng vào học tại các trường Trung học phổ thông ở Hà Tĩnh nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh; hoặc qua mạng điện tử (địa chỉ: http//:dichvucong.hatinh.gov.vn).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Bản tóm tắt lí lịch học sinh.

- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

- Ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Bản sao và bản dịch sang Tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà học sinh chuyển đi).

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của quốc gia mà học sinh chuyển đi cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Học sinh nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học Việt Nam phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật Giáo dục số 46/2009/QH12 ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 2005;

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT.