1. Trình tự thực hiện:

- Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

- Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin học lại do học sinh ký;

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học;

- Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Thời hạn giải quyết: Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận  yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung học phổ thông (nếu xin học lại trong tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu xin học lại ngoại tỉnh).

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cho phép học sinh học lại.

7. Lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của cấp trung học phổ thông.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT.