Friday, 01/12/2023 - 13:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Hướng dẫn tổng kết năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn tổng kết năm học 2021 - 2022
17/05/2022
                Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiêm trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành ...

Nội dung đang cập nhật...