(theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Thông tin - Truyền thông)

TT

Tên trung tâm sát hạch

Địa chỉ

1

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.

Số 454, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

2

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Số 18 đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

3

Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh

Số 52 đường Lê Hồng Phong, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.