Saturday, 07/12/2019 - 08:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Đoàn Minh Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0989133017
  • Email:
   dienhamnghi@gmail.com
 • Cù Huy Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0945572816 - 0869298769
  • Email:
   huyvucu77@gmail.com
 • Hoàng Bá Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0965663896
  • Email:
   bahungcht@gmail.com
 • Hồ Sóng Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0914360848
  • Email:
   songhong60@gmail.com
 • Dương Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0912341887
  • Email:
   duonglam06@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhung Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐGD
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0947989668 NR:3855749, CQ:3852542
  • Email:
   nhungquyen73ht@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường trực CĐGD
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943268585 0393690046
  • Email:
   Hongsinh77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên trách Công đoàn
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943369839 3582542
  • Email:
   cdgiaoductinhht@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915001626
  • Email:
   nxduc63@gmail.com
 • Phan Trí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: 0239 3891258; DĐ: 0982150164
  • Email:
   phantrihieu@hatinh.edu.vn
 • Lưu Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng  Nhà giáo ưu tú
  • Điện thoại:
   0934289119  3881820 
  • Email:
   uuphuongphuong@gmail.com
 • Hoàng Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983364294  NR:3845032, CQ:3882389 
  • Email:
   HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn