PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
Email:PhongGDTrH.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Nguyễn Ngọc Lạc
Điện thoại:0913294188 
3857637 
Email: ngoclacht@gmail.com
Trưởng phòngNguyễn Ngọc Lạc
2Trần Hậu Trung
Điện thoại:0912341886 
CQ:3857638 
Email: Hautrungth@gmail.com
Phó Trưởng phòngTrần Hậu Trung
3Trần Xuân Bình
Điện thoại:0943232358 
NR:3857444, CQ:3852541 
Email: tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng 
Chỉ đạo bộ môn Tin học và Lĩnh vực CNTT
Trần Xuân Bình
4Trần Hậu Tú
Điện thoại:0912337778 
3851550 
Email: tranhautu78@gmail.com
Phó Trưởng phòng 
Chỉ đạo bộ môn Địa lí
Trần Hậu Tú
5Phan Duy Nghĩa
Điện thoại:0912341875 
3857638 
Email: nghiahiep102@gmail.com
Chuyên viênPhan Duy Nghĩa
6Trần Giang Nam
Điện thoại:0912483248 
Email: Trangiangnam@hatinh.edu.vn
Chuyên viên Tiếng AnhTrần Giang Nam
7Từ Hữu Sơn
Điện thoại:01699.828.725 
Email: tuhuuson@gmail.com
Chuyên viên bộ môn ToánTừ Hữu Sơn
8Phan Thanh Hà
Điện thoại:0979866886 
3892600 
Email: phanha7777@yahoo.com
Chuyên viênPhan Thanh Hà
9Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0912.51.6006 
Email:nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn
Chuyên viên bộ môn Hóa HọcNguyễn Thanh Hải
10Đậu Quang Hồng
Điện thoại:0988841482 
Email:quanghong9999@yahoo.com.vn
Chuyên viên bộ môn Ngữ vănĐậu Quang Hồng
11Võ Kinh Thụ
Điện thoại:0978958982
Chuyên viênVõ Kinh ThụPHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHUYÊN NGHIỆP 
Email:PhongGDTX.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Đặng Thị Quỳnh Diệp
Điện thoại:0912085603 
3892827 
Email: quynhdiep0874@gmail.com
Trưởng phòngĐặng Thị Quỳnh Diệp
2Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:0912134551 
NR:3851049, CQ:3850324 
Email: nvminh59@gmail.com
Phó Trưởng phòngNguyễn Văn Minh
3Lại Thế Dũng
Điện thoại:0912629274 
3858728 
Email: dung.nkht@gmail.com
Chuyên viênLại Thế Dũng
4Trần Thị Hoa Hường
Điện thoại:0949222358 
3850324 
Email: hoahuongts@gmail.com
Chuyên viênTrần Thị Hoa Hường


PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 
Email:PhongTCCB.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Phan Đình Lai
Điện thoại:0983859337 
3858729 
Email: phandinhlai@hatinh.edu.vn
Trưởng phòngPhan Đình Lai
2Trần Hữu Doãn
Điện thoại:0912077345 
NR:3852030, CQ:3857634 
Email: huudoan.sgdht@gmail.com
Phó Trưởng phòng 
Nhà giáo ưu tú
Trần Hữu Doãn
3Thái Thị Hồng Thủy
Điện thoại:0915665799 
3857634 
Email:TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viênThái Thị Hồng Thủy
4Lê Văn Hoàng
Điện thoại:091.82.86.008 
Email: levanhoang@hatinh.edu.vn
Chuyên viênLê Văn Hoàng
5Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0917748279 
0974461888 
Email:nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
Chuyên viênNguyễn Thị Thu Hà


PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
Email:PhongKHTC.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Lê Quang Cảnh
Điện thoại:0972946368 
3858730 
Email: phongkhtc@hatinh.edu.vn
Trưởng phòngLê Quang Cảnh
2Phan Thanh Hải
Điện thoại:0989248248 
NR:3854914, CQ:3857636 
Email:PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viênPhan Thanh Hải
3Lê Thị Vân Anh
Điện thoại:0989084088 
3857636 
Email: levananh1981@yahoo.com
Chuyên viênLê Thị Vân Anh
4Nguyễn Thị Thùy An
Điện thoại:0919865333 
Email: Thuyannt87@gmail.com
Chuyên viênNguyễn Thị Thùy An
5Trần Thái Toàn
Điện thoại: 
0915416469 
Email: thaitoantran@gmail.com
Phó Hiệu trưởngTrần Thái Toàn


THANH TRA 
Email:Thanhtra.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Hoàng Bá Hùng
Điện thoại:0919719798 
Email: bahungcht@gmail.com
Chánh Thanh traHoàng Bá Hùng
2Hồ Sóng Hồng
Điện thoại:0914306848 
Email: hohong60@gmail.com
Phó Chánh Thanh traHồ Sóng Hồng
3Dương Văn Lâm
Điện thoại:0912341887 
Email: duonglam06@gmail.com
Phó Chánh Thanh traDương Văn Lâm
4Hoàng Thị Ngân
Điện thoại:0979710377 
3886170 
Email: nganhoangcx@gmail.com
Chuyên viênHoàng Thị Ngân
5Đinh Sỹ Đức
Điện thoại:0915039013 
Email: dinhsyduc77@gmail.com
Chuyên viênĐinh Sỹ Đức


PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD 
Email:PhongKTKD.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Nguyễn Xuân Đức
Điện thoại:0915001626
Trưởng phòngNguyễn Xuân Đức
2Phan Trí Hiếu
Điện thoại:0982150164 
NR:3250069, CQ:3891258 
Email: Pthieu69@gmail.com
Phó Trưởng phòngPhan Trí Hiếu
3Nguyễn Thị Cẩm Thạch
Điện thoại:0916510828 
3881828 
Email:camthachnguyen.sgd@gmail.com
Chuyên viênNguyễn Thị Cẩm Thạch
4Trần Thị Thuỷ
Điện thoại:0912.637.468 
Email: Tranthithuy@hatinh.edu.vn
Chuyên viênTrần Thị Thuỷ


PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
1  Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại:0912136059 
02393.859178                                           
Email: nhan.sgdht@gmail.com
Trưởng phòng                                                 Nguyễn Thanh Nhàn
2Nguyễn Thị Diệu Thúy
Điện thoại:0918613336 
Email: thuysgdht@gmail.com
Phó Trưởng phòngNguyễn Thị Diệu Thúy
3Nguyễn Thanh Liêm
Điện thoại:0912182183 
Email: thanhliemsht@gmail.com
Chuyên viênNguyễn Thanh Liêm
4Lê Hữu Tân
Điện thoại:0919777127
Chuyên viênLê Hữu Tân


PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON 
Email:phonggdmn.sohatinh@moet.edu.vn
1Lưu Thị Phương
Điện thoại:0934289119 
3881820 
Email: uuphuongphuong@gmail.com
Trưởng phòng 
Nhà giáo ưu tú
Lưu Thị Phương
2Hoàng Thị Phúc
Điện thoại:0983364294 
NR:3845032, CQ:3882389 
Email:HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
Phó Trưởng phòngHoàng Thị Phúc
3Đoàn Thị Lê Hoa
Điện thoại:0912315826 
NR:3856970, CQ:3850275 
Email:DtHoa.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viênĐoàn Thị Lê Hoa
4Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:0912341827 
NR:3858395, CQ:3881820 
Email:NtHuyen.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viênNguyễn Thị Huyền
5Lê Thị Thanh Hương
Điện thoại:0973368129 
3881820 
Email:thanhhuongpgdcx@gmail.com
Chuyên viênLê Thị Thanh Hương


VĂN PHÒNG SỞ 
Email:Vanphong.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Nguyễn Duy Ngọc
Điện thoại:0904666533 
02393.857635          
Email: vanphong.sht@gmail.com             
Chánh Văn phòng                                           Nguyễn Duy Ngọc
2Cao Ngọc Châu
Điện thoại:0919848568 
Email:
caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com
Phó Chánh văn phòngCao Ngọc Châu
3Nguyễn Ngọc Lê Nam
Điện thoại:0914212678 
Email: tsnamsgd@gmail.com
Phó Chánh văn phòngNguyễn Ngọc Lê Nam
4Thái Thị Quỳnh Nga
Điện thoại:0982101906 
3856743
Văn thưThái Thị Quỳnh Nga
5Võ Thị Liên
Điện thoại:0904742388 
NR:3854179 
Email: Lien.sgdht@gmail.com
Cán sựVõ Thị Liên
6Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại:0912284889 
3856743
Nhân viên làm việc tại
Trung tâm hành chính công
Nguyễn Thị Thu Hiền
7Trần Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0972262680
Nhân viênTrần Thị Thanh Thủy
8Đậu Xuân Hải
Điện thoại:0912411964 
3858246
Tổ trưởng Lái xeĐậu Xuân Hải
9Vũ Minh Đức
Điện thoại:0912540596 
3853656
Lái xeVũ Minh Đức
10Ngô Đức Huy
Điện thoại:0944707976
Lái xeNgô Đức Huy
11Lê Đăng Hải
Điện thoại:0917296799
Lái xeLê Đăng Hải
12Đào Xuân Thanh
Điện thoại:0948073259
Bảo vệĐào Xuân Thanh
13Nguyễn Thị Khuy
Điện thoại:01667593921
Lao công vệ sinhNguyễn Thị Khuy