Sunday, 19/08/2018 - 04:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912136059 02393.859178
  • Email:
   nhan.sgdht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0918613336
  • Email:
   thuysgdht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912182183
  • Email:
   thanhliemsht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Hữu Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919777127
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: