Monday, 14/10/2019 - 20:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Duy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0904666533 - 02393.857635 
  • Email:
   vanphong.sht@gmail.com
 • Nguyễn Thị Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0918613336
  • Email:
   thuysgdht@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912182183
  • Email:
   thanhliemsht@gmail.com
 • Đinh Văn Phác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911085886
  • Email:
   Phac.dinhvan@gmail.com