Monday, 05/12/2022 - 15:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Nguyễn Duy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904666533 - 02393.857635 
  • Email:
   vanphong.sht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hoàng Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0983364294
  • Email:
   htphuc69@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0812627979
  • Email:
   tranthituyetnhung@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Quang Phát
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989632367, 0948848286
  • Email:
   quangphattran@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: