Sunday, 20/09/2020 - 15:09|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Nguyễn Duy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904666533 - 02393.857635 
  • Email:
   vanphong.sht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0918613336
  • Email:
   thuysgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0812627979
  • Email:
   tranthituyetnhung@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Quang Phát
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989632367, 0948848286
  • Email:
   quangphattran@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: