Thứ hai, 14/10/2019 - 20:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Lưu Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng  Nhà giáo ưu tú
  • Điện thoại:
   0934289119  3881820 
  • Email:
   uuphuongphuong@gmail.com
 • Hoàng Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983364294  NR:3845032, CQ:3882389 
  • Email:
   HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
 • Đoàn Thị Lê Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912315826  NR:3856970, CQ:3850275
  • Email:
   DtHoa.SoHaTinh@moet.edu.vn
 • Lê Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973368129  3881820 
  • Email:
   thanhhuongpgdcx@gmail.com