Monday, 05/12/2022 - 14:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Lưu Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0934289119
  • Email:
   luuphuongphuong@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng 
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Diệu Thúy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918613336
  • Email:
   thuysgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0973368129
  • Email:
   thanhhuongpgdcx@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hòa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979785184
  • Email:
   nguyenthithuhoa84@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: