Sunday, 20/09/2020 - 14:19|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Lưu Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0934289119  3881820 
  • Email:
   uuphuongphuong@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng  Nhà giáo ưu tú
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hoàng Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0983364294  NR:3845032, CQ:3882389 
  • Email:
   HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đoàn Thị Lê Hoa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912315826  NR:3856970, CQ:3850275
  • Email:
   DtHoa.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0973368129  3881820 
  • Email:
   thanhhuongpgdcx@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: