Tuesday, 19/03/2019 - 00:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Lê Hoa
Chuyên viên Đoàn Thị Lê Hoa
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912315826  NR:3856970, CQ:3850275
Email DtHoa.SoHaTinh@moet.edu.vn
Mạng xã hội