Friday, 24/05/2019 - 03:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Phúc
Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Phúc
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0983364294  NR:3845032, CQ:3882389 
Email HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
Mạng xã hội