Monday, 05/12/2022 - 16:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Đậu Quang Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0988841482
  • Email:
   dauquanghong2402@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0943232358
  • Email:
   tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Duy Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912341875
  • Email:
   nghiahiep102@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979866886
  • Email:
   phanha7777@yahoo.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Giang Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912483248
  • Email:
   trangiangnam@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912.51.6006
  • Email:
   nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Hữu Tân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913399459
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thái Toàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915416469
  • Email:
   thaitoantran@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thiếu tá Trần Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977842682
  • Email:
   tranquochuy@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Sĩ quan biệt phái
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Tiến Chức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0941849555
  • Email:
   chucnguyentien@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Mạnh Trường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0941569585
  • Email:
   thsphanmanhtruong@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: