Monday, 13/07/2020 - 03:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Trần Hậu Tú
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Di động:0912337778, ĐTB: 02393507333
  • Email:
   tranhautu78@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Hậu Trung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912341886 CQ:3857638
  • Email:
   Hautrungth@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943232358 NR:3857444, CQ:3852541
  • Email:
   tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Chỉ đạo bộ môn Tin học và Lĩnh vực CNTT
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đậu Quang Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0988841482
  • Email:
   quanghong9999@yahoo.com.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0979866886 3892600
  • Email:
   phanha7777@yahoo.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Duy Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912341875 02393857638
  • Email:
   nghiahiep102@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Giang Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912483248
  • Email:
   Trangiangnam@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiếng Anh
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Từ Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:01699.828.725
  • Email:
   tuhuuson@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên bộ môn Toán
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912.51.6006
  • Email:
   nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên bộ môn Hóa Học
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Hữu Tân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913399459
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thái Toàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại: 0915416469
  • Email:
   thaitoantran@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thiếu tá Trần Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977842682
  • Email:
   tranquochuy@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Sĩ quan biệt phái
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: