Tuesday, 22/09/2020 - 15:59|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Trần Hậu Tú
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Di động:0912337778, ĐTB: 02393507333
  • Email:
   tranhautu78@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Xuân Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943232358 NR:3857444, CQ:3852541
  • Email:
   tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Chỉ đạo bộ môn Tin học và Lĩnh vực CNTT
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đậu Quang Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0988841482
  • Email:
   quanghong9999@yahoo.com.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Duy Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912341875
  • Email:
   nghiahiep102@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979866886
  • Email:
   phanha7777@yahoo.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Giang Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912483248
  • Email:
   Trangiangnam@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiếng Anh
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912.51.6006
  • Email:
   nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên bộ môn Hóa Học
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Hữu Tân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913399459
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thái Toàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại: 0915416469
  • Email:
   thaitoantran@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thiếu tá Trần Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977842682
  • Email:
   tranquochuy@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Sĩ quan biệt phái
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: