Thứ tư, 13/11/2019 - 21:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Ngọc Lê Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914212678 
  • Email:
   tsnamsgd@gmail.com
 • Lại Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912629274 3858728
  • Email:
   dung.nkht@gmail.com
 • Trần Thị Hoa Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0949222358 3850324
  • Email:
   hoahuongts@gmail.com