Monday, 13/07/2020 - 02:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Ngọc Lê Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914212678 
  • Email:
   tsnamsgd@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lại Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912629274 3858728
  • Email:
   dung.nkht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hoa Hường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0949222358 3850324
  • Email:
   hoahuongts@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đinh Văn Phác
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911085886
  • Email:
   dinhvanphac@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: