Monday, 05/12/2022 - 15:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Lê Quang Cảnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972946368
  • Email:
   phongkhtc@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lại Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912629274
  • Email:
   dung.nkht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trường phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hoa Hường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949222358
  • Email:
   hoahuongts@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: