Tuesday, 22/09/2020 - 15:04|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Nguyễn Ngọc Lê Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914212678 
  • Email:
   tsnamsgd@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lại Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912629274
  • Email:
   dung.nkht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trường phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hoa Hường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0949222358 3850324
  • Email:
   hoahuongts@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đinh Văn Phác
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0911085886
  • Email:
   dinhvanphac@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: