Saturday, 11/07/2020 - 11:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Lê Quang Cảnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0972946368 3858730
  • Email:
   phongkhtc@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0989248248 NR:3854914, CQ:3857636
  • Email:
   PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0989084088 3857636
  • Email:
   levananh1981@yahoo.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thùy An
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0919865333
  • Email:
   Thuyannt87@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904742388  NR:3854179 
  • Email:
   Lien.sgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: