Sunday, 20/09/2020 - 21:07|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Lê Quang Cảnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0972946368 3858730
  • Email:
   phongkhtc@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989248248
  • Email:
   PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0989084088 3857636
  • Email:
   levananh1981@yahoo.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thùy An
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0919865333
  • Email:
   Thuyannt87@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904742388  NR:3854179 
  • Email:
   Lien.sgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: