Friday, 01/12/2023 - 13:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989248248
  • Email:
   PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989084088
  • Email:
   levananh1981@yahoo.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904742388
  • Email:
   Lien.sgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917748279
  • Email:
   nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: