Thứ tư, 19/02/2020 - 14:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Xuân Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915001626
  • Email:
   nxduc63@gmail.com
 • Phan Trí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   CQ: 0239 3891258; DĐ: 0982150164
  • Email:
   phantrihieu@hatinh.edu.vn
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912637468
  • Email:
   tranthithuy@hatinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Cẩm Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915895286
  • Email:
   camthachnguyen.sgd@gmail.com
 • Đào Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0977567003, 0919098283
  • Email:
   daomanhhung@hatinh.edu.vn