Tuesday, 22/09/2020 - 15:15|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Nguyễn Xuân Đức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915001626
  • Email:
   nxduc63@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Trí Hiếu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   CQ: 0239 3891258; DĐ: 0982150164
  • Email:
   phantrihieu@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912637468
  • Email:
   tranthithuy@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đào Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977567003, 0919098283
  • Email:
   daomanhhung@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: