Thursday, 23/09/2021 - 10:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912136059
  • Email:
   nhan.sgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Từ Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0399828725
  • Email:
   tuhuuson@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   091.82.86.008
  • Email:
   levanhoang@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thùy An
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919865333
  • Email:
   Thuyannt87@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: