Monday, 08/03/2021 - 16:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912136059
  • Email:
   nhan.sgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Từ Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0399828725
  • Email:
   tuhuuson@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thái Thị Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915665799
  • Email:
   TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   091.82.86.008
  • Email:
   levanhoang@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917748279
  • Email:
   nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: