Monday, 20/05/2019 - 17:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912136059 02393.859178
  • Email:
   nhan.sgdht@gmail.com
 • Trần Hữu Doãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Nhà giáo ưu tú
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912077345 NR:3852030, CQ:3857634
  • Email:
   huudoan.sgdht@gmail.com
 • Thái Thị Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915665799 3857634
  • Email:
   TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn
 • Lê Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:091.82.86.008
  • Email:
   levanhoang@hatinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0917748279 0974461888
  • Email:
   nguyenthithuha@hatinh.edu.vn