Sunday, 20/09/2020 - 14:47|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912136059 02393.859178
  • Email:
   nhan.sgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Từ Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0399828725
  • Email:
   tuhuuson@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thái Thị Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915665799 3857634
  • Email:
   TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:091.82.86.008
  • Email:
   levanhoang@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0917748279 0974461888
  • Email:
   nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: