Saturday, 21/07/2018 - 14:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Phan Đình Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0983859337 3858729
  • Email:
   phandinhlai@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Hữu Doãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Nhà giáo ưu tú
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912077345 NR:3852030, CQ:3857634
  • Email:
   huudoan.sgdht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Thị Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915665799 3857634
  • Email:
   TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:091.82.86.008
  • Email:
   levanhoang@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0917748279 0974461888
  • Email:
   nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: