Monday, 13/07/2020 - 02:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912136059 02393.859178
  • Email:
   nhan.sgdht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Cao Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919848568
  • Email:
   caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thái Thị Hồng Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915665799 3857634
  • Email:
   TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:091.82.86.008
  • Email:
   levanhoang@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0917748279 0974461888
  • Email:
   nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: