Tuesday, 31/03/2020 - 00:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Hoàng Bá Hùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0965663896
  • Email:
   bahungcht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
 • Hồ Sóng Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914360848
  • Email:
   songhong60@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
 • Dương Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912341887
  • Email:
   duonglam06@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0979710377 3886170
  • Email:
   nganhoangcx@gmail.com
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
 • Đinh Sỹ Đức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0915039013
  • Email:
   dinhsyduc77@gmail.com
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên