Monday, 05/12/2022 - 15:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Hoàng Bá Hùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0965663896
  • Email:
   bahungcht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đinh Sỹ Đức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915039013
  • Email:
   dinhsyduc77@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915671377
  • Email:
   nganhoangcx@gmail.com
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Cẩm Thạch
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915895286
  • Email:
   camthachnguyen.sgd@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Xuân Linh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904589817
  • Email:
   nguyenxuanlinhlht@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: