Tuesday, 26/03/2019 - 01:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Dương Văn Lâm
Phó Chánh thanh tra Dương Văn Lâm
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912341887
Email duonglam06@gmail.com
Mạng xã hội