Thursday, 18/10/2018 - 16:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Hồ Sóng Hồng
Phó Chánh thanh tra Hồ Sóng Hồng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914360848
Email songhong60@gmail.com
Mạng xã hội