Friday, 22/06/2018 - 20:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Hoàng Bá Hùng
Chánh thanh tra Hoàng Bá Hùng
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nam
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0965663896
Email bahungcht@gmail.com
Mạng xã hội