Wednesday, 15/08/2018 - 07:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Nguyễn Duy Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0904666533 - 02393.857635 
  • Email:
   vanphong.sht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0919848568
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0982101906 - 3856743
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Điện thoại:
   0904742388  NR:3854179 
  • Email:
   Lien.sgdht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên làm việc tại Trung tâm hành chính công
  • Điện thoại:
   0912284889 - 3856743
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Viết Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0972262680
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đậu Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lái xe
  • Điện thoại:
   0912411964 - 3858246
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Đức Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0944707976
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0912540596  - 3853656
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Đăng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0917296799
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Xuân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0948073259
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: