Tuesday, 14/07/2020 - 12:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Đoàn Minh Điền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989133017
  • Email:
   dienhamnghi@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Cù Huy Vũ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0945572816 - 0869298769
  • Email:
   huyvucu77@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thái Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982101906 - 3856743
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912284889 - 3856743
  • Chức vụ:
   Nhân viên làm việc tại Trung tâm hành chính công
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Viết Huệ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0942568222
  • Email:
   nguyenviethue@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972262680
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đậu Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912411964 - 3858246
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Đức Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0944707976
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Vũ Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912540596  - 3853656
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Đăng Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917296799
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đào Xuân Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948073259
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Khuy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01667593921
  • Chức vụ:
   Lao công vệ sinh
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: