Sunday, 24/02/2019 - 11:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Trần Hậu Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912337778 3851550
  • Email:
   tranhautu78@gmail.com
 • Cao Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0919848568
 • Võ Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Điện thoại:
   0904742388  NR:3854179 
  • Email:
   Lien.sgdht@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên làm việc tại Trung tâm hành chính công
  • Điện thoại:
   0912284889 - 3856743
 • Đậu Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lái xe
  • Điện thoại:
   0912411964 - 3858246
 • Ngô Đức Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0944707976
 • Vũ Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0912540596  - 3853656
 • Lê Đăng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0917296799
 • Đào Xuân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0948073259