Sunday, 20/09/2020 - 13:55|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Cao Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919848568
  • Email:
   caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Cù Huy Vũ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0945572816
  • Email:
   huyvucu@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Viết Huệ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0942568222
  • Email:
   nguyenviethue@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thái Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982101906 - 3856743
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912284889 - 3856743
  • Chức vụ:
   Nhân viên làm việc tại Trung tâm hành chính công
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972262680
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đậu Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912411964 - 3858246
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Đức Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0944707976
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Vũ Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912540596  - 3853656
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Đăng Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917296799
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đào Xuân Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948073259
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Khuy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01667593921
  • Chức vụ:
   Lao công vệ sinh
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: