Sunday, 23/02/2020 - 23:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Đoàn Minh Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0989133017
  • Email:
   dienhamnghi@gmail.com
 • Cù Huy Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0945572816 - 0869298769
  • Email:
   huyvucu77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên làm việc tại Trung tâm hành chính công
  • Điện thoại:
   0912284889 - 3856743
 • Nguyễn Viết Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942568222
  • Email:
   nguyenviethue@hatinh.edu.vn
 • Đậu Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lái xe
  • Điện thoại:
   0912411964 - 3858246
 • Ngô Đức Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0944707976
 • Vũ Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0912540596  - 3853656
 • Lê Đăng Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0917296799
 • Đào Xuân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0948073259
 • Nguyễn Thị Khuy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lao công vệ sinh
  • Điện thoại:
   01667593921