Tuesday, 26/03/2019 - 00:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Duy Ngọc
Trưởng phòng Nguyễn Duy Ngọc
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0904666533 - 02393.857635 
Email vanphong.sht@gmail.com
Mạng xã hội