Sunday, 29/11/2020 - 23:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Nguyễn Thị Nhung Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0947989668 NR:3855749, CQ:3852542
  • Email:
   nhungquyen73ht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐGD
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Hồng Sinh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943268585 0393690046
  • Email:
   Hongsinh77@gmail.com
  • Chức vụ:
   Thường trực CĐGD
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943369839 3582542
  • Email:
   cdgiaoductinhht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên trách Công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: