Sunday, 20/09/2020 - 14:23|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Nguyễn Thị Nhung Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0947989668 NR:3855749, CQ:3852542
  • Email:
   nhungquyen73ht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐGD
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Hồng Sinh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943268585 0393690046
  • Email:
   Hongsinh77@gmail.com
  • Chức vụ:
   Thường trực CĐGD
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0943369839 3582542
  • Email:
   cdgiaoductinhht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chuyên trách Công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: