Địa chỉ: Khối phố 2, Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh; Giám đốc: Lê Hữu Ngọc; SĐT: 0392494888