Địa chỉ: Số 80, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Người đứng đầu : Hồ Văn Danh; Email: hoangdanhkc@gmail.com; SĐT: 0974599333