Địa chỉ: Ngõ 18, đường Lê Duy Điếm, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh; Giám đốc: Võ Văn Nhật; SĐT: 02396569236