Địa chỉ: Số 01, ngõ 445, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc: Nguyễn Trọng Tuấn; SĐT: 0393855697