Địa chỉ: Số 454, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc: Vương Thị Mận; SĐT: 0393885697